Cả nước chỉ có 0,51% cơ sở giết mổ tập trung

19/11/2014 10:08

Ngày 18/11, tại Hội thảo Cấu trúc ngành chăn nuôi và lợi ích người chăn nuôi nhỏ, đại diện Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện trên cả nước có 28.285 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. 

Theo Cục Thú y, mặc dù người nông dân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm, chịu rủi ro lớn nhất (từ giá thức ăn, thuốc thú y, tình hình dịch bệnh…) nhưng giá trị gia tăng họ nhận được chỉ là khoảng 15% tổng giá trị gia tăng được tạo ra từ chăn nuôi - bán lẻ. Trong khi đó, người giết mổ và người bán lẻ đóng vai trò là người đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng nhưng đang nhận được tỷ lệ giá trị gia tăng hơn 40%.

Hải Quỳnh