Cả nước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12/06/2021 10:27

Sáng nay (12/6), Hội nghị toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tổ chức trực tuyến.

Cả nước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan triển lãm trước khi vào hội nghị

Nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội

Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Tham dự Hội nghị ở các điểm cầu địa phương có các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016-2021.

Cả nước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong 5 năm qua việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhân thức, hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Trong 5 năm qua, 93 tập thể và 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng điển hình được phát hiện, tôn vinh, biểu dương tăng dần qua các năm, có tác dụng lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục, tuyên truyền, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

“Kết quả điều tra dư luận xã hội tháng 3/2021, 79% số người được hỏi cho rằng, việc thực hiện chỉ thị giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

79% phiếu trả lời điều tra ghi nhận “thực hiện Chỉ thị 05 góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chuyển “học tập” sang "làm theo"

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ “học tập” sang “làm theo” Bác. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng biên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trung ương cũng rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

“Trên tinh thần đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo thư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, Đảng viên”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Cả nước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 4

Điểm cầu tham dự hội nghị trực tuyến tại Đảng ủy Bộ GTVT

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chủ trì điểm cầu tại Bộ GTVT


Tại điểm cầu Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chủ trì tham gia hội nghị, cùng dự có các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng và lãnh đạo các ban tham mưu, cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ, báo cáo viên cấp Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, các Đảng ủy.
Ngoài điểm cầu tại Đảng ủy Bộ GTVT, 24 điểm cầu khác được tổ chức tại các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Đảng ủy Bộ GTVT.

Trong sáng nay, Ban tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng các điển hình tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các đảng viên tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 cũng đã lắng nghe 5 báo cáo tham luận.

Huy Lộc