Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10, Sở GTVT Hải Phòng thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định đi đến 8 tỉnh/thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và TP Hà Nội.
Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10, Sở GTVT Hải Phòng thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định đi đến 8 tỉnh/thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và TP Hà Nội.
Q. Phương