Các bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế tăng từ 1/3

22/02/2016 11:27

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế tăng từ 1/3.

các bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế tăng từ 1/3
Từ 1/3, khoảng 1.800 dịch vụ y tế sẽ tăng giá khoảng 30%

Từ 1/3, khoảng 1.800 dịch vụ y tế sẽ tăng giá 30%. Để người bệnh nắm rõ thông tin, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai giá dịch vụ y tế, nhất là mức thu khám bệnh, ngày giường điều trị. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm lập danh mục các kỹ thuật đang thực hiện tại đơn vị, gồm danh mục, mức giá của từng dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Thông tư 37 của Liên bộ Y tế - Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc, bao gồm cả phẫu thuật, thủ thuật được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí, kể cả các phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá cụ thể hoặc chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí để gửi cơ quan BHXH làm cơ sở thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. 

Sở Y tế  Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị ưu tiên sử dụng nguồn thu để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế và các trang thiết bị khác phục vụ người bệnh với mức tối thiểu 5% số thu dịch vụ khám bệnh (3% với BV hạng III, IV), 5% thu từ ngày giường điều trị (3% với BV hạng III, IV). 

Theo đại diện Bộ Y tế, từ ngày 1/3, giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng khoảng 30%, được tính bao gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù và sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc; từ ngày 1/7, mức giá tiếp tục tăng thêm, bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương. 

Riêng các đơn vị y tế tự chủ tài chính được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương kể từ ngày 1/3.

Tú Uyên