Các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ

10/01/2017 09:31

Đội phản ứng phải hỗ trợ vận chuyển người bệnh đến bộ phận chuyên trách của các cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất.

các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ

Ảnh minh họa.

Triển khai thông tư của Bộ Y tế quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh, bao gồm cả cơ sở cấp cứu 115, các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ, có nhiệm vụ tiếp nhận, đánh giá nhanh, phân loại, xử lý cấp cứu ban đầu.

Người nhận thông tin phải ghi lại đầy đủ các thông tin về người bệnh theo mẫu; Xử lý cấp cứu ban đầu; Thông báo nhanh về tình trạng của người bệnh về khoa đột quỵ hoặc trung tâm đột quỵ của các cơ sở khám, chữa bệnh hoặc các cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp nhất để những cơ sở này chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Ngoài ra, đột quỵ phải hỗ trợ vận chuyển người bệnh đến bộ phận chuyên trách của các cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất.

Xem thêm video:

V.A