Các biển chỉ dẫn trong Luật Giao thông đường bộ

12/07/2016 07:17

Danh sách hình ảnh và hướng dẫn các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ mới nhất 2016 tại Việt Nam.

Các biển chỉ dẫn trong Luật Giao thông đường bộ 1

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết cho những người tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong cuộc hành trình.

Nhóm biển báo chỉ dẫn gồm có 44 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 444:  Hướng dẫn Biển báo giao thông đường bộ - Nguồn: Youtube


 Học nhanh về Biển báo giao thông - Nguồn: youtube/VTC14