Các biển hiệu lệnh trong Luật Giao thông Đường bộ

26/04/2016 11:34

Danh sách hình ảnh và hướng dẫn các biển hiệu lệnh trong Luật Giao thông ường bộ mới nhất 2016 tại Việt Nam.

các biển hiệu lệnh trong luật giao thông Đường bộ

Nhóm biển hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông biết điều lệnh phải thi hành.

Nhóm biển hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền mầu xanh lam (đường kính 70 cm), trên biển có hình vẽ mầu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông biết điều lệnh phải thi hành.

Hiệu lực của các loại biển hiệu lệnh có thể có giá trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu lực của biển chỉ hạn chế trên một hoặc một số làn đường thì nhất thiết phải theo biển báo và một biển phụ số 504 “Làn đường” đặt ngay bên dưới biển chính.

Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309:

Biển báo 301a: Hướng đi phải theo
Bắt buộc đi thẳng.

Biển báo 301b: Hướng đi phải theo
Các loại phương tiện giao thông phải đi theo hướng phải.

Biển báo 301c: Hướng đi phải theo 
Các phương tiện phải đi theo hướng trái.

Biển báo 301d: Hướng đi phải theo
Các phương tiện bắt buộc phải rẽ phải

Biển báo 301e: Hướng đi phải theo
Các phương tiện bắt buộc phải rẽ bên trái

Biển báo 301f: Hướng đi phải theo
Các phương tiện chỉ được đi thẳng và rẽ phải.

Biển báo 301h: Hướng đi phải theo
Các phương tiện chỉ được đi thẳng và rẽ trái.

Biển báo 301i: Hướng đi phải theo
Các phương tiện chỉ được rẽ trái và rẽ phải.

 Hướng dẫn Biển báo giao thông đường bộ (Nguồn: Youtube)

Biển báo 302a: Hướng đi vòng chướng ngại vật
Báo hiệu các phương tiện phải đi vòng qua chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

Biển báo 302a: Hướng đi vòng chướng ngại vật
Các phương tiện phải đi vòng qua chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

Biển báo 303: Giao nhau chạy theo vòng xuyến
Báo hiệu sắp đến đoạn đường giao nhau có đảo an toàn ở giữa, bắt buộc các phương tiện muốn chuyển hướng phải chạy theo hướng mũi tên.

Biển báo 304: Đường dành cho xe thô sơ
Cấm tất cả các phương tiện xe cơ giới đi vào đường này kể cả xe ưu tiên theo luật định. Trừ trường hợp đi cắt ngang nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xe thô sơ và người đi bộ.

Biển báo 305: Đường dành cho người đi bộ
Cấm tất cả các phương tiện xe cơ giới đi vào đường này kể cả xe ưu tiên theo luật định. Trừ trường hợp đi cắt ngang nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi bộ.

Biển báo 306: Tốc độ tối thiểu cho phép
Cấm tất cả các phương tiện cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn ghi trên biển này, các loại xe không đạt đến tốc độ ghi trên biển không được lưu thông. Trị số ghi trên biển tính bằng km/h.

Biển báo 307: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Biển báo 308a: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Báo hiệu cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc chỉ dẫn trên hình. Biển đặt ngay trước khi vào đường rẽ trái hoặc qua cầu vượt.

Biển báo 308b: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Báo hiệu cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc chỉ dẫn trên hình. Biển đặt ngay trước khi vào đường rẽ phải hoặc qua cầu vượt

Biển báo 309: Ấn còi
Các phương tiện nhìn thấy biển này thì phải bấm còi.

 Học nhanh về Biển báo giao thông - Nguồn: youtube/VTC14

Thanh Hà (TH)