Các bộ và địa phương hãy bỏ tâm lý chờ đợi nguồn lực!

18/07/2019 14:05

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương hãy bỏ tâm lý chờ đợi nguồn lực và hướng dẫn theo hình thức cầm tay chỉ việc...

Keyword đầu tiên có dấu
Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị các bộ và địa phương hãy bỏ tâm lý chờ đợi nguồn lực

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm sáng 18/7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết: Đến thời điểm này, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Bộ KHĐT đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Đây được coi là những căn cứ quan trọng trong công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề về cách hiểu, cách thức triển khai các quy định của Luật Quy hoạch, nguồn lực cho nhiệm vụ quy hoạch, song Bộ KHĐT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời, thấu đáo nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các quy hoạch theo quy định. “Tôi đề nghị toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến công tác quy hoạch khẩn trương tổ chức triển khai các hoạt động trên tinh thần không ngại khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, huy động các nguồn lực hợp pháp bổ sung cho nguồn ngân sách nhà nước nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch, loại bỏ tâm lý chờ đợi cả về nguồn lực và hướng dẫn theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, Bộ trưởng nói.

Liên quan tới công tác chuẩn bị xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Dũng cho biết, trong bối cảnh các quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 chuẩn bị hết hiệu lực để chuyển sang thực hiện các quy định mới của Luật Đầu tư công năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua, toàn bộ thời gian lập, thẩm định, quyết định và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện theo các quy định mới.

Bộ KHĐT cũng đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo hướng trước mắt tập trung đánh giá các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tổng hợp nhu cầu đầu tư công phù hợp với những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới, phù hợp với Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ KHĐT đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo quy định về Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tiếp thu, hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm nay, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin.

C.Sơn