Các bước tiến hành quy hoạch nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương

24/12/2018 08:58

Quy trình giới thiệu nhân sự ở địa phương có 4 bước; quy trình thẩm tra,phê duyệt quy hoạch ở T.Ư gồm 5 bước.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Quang cảnh Hội nghị T.Ư 7

Theo dự kiến, ngày mai (25/12), Hội nghị T.Ư 9 sẽ khai mạc và kéo dài đến 27/12, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cùng trong thời điểm này, các cấp uỷ Đảng của các Bộ, ngành, địa phương đang rốt ráo chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược – đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII.

Trước thêm Hội nghị T.Ư 9, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở T.Ư thực hiện theo 5 bước.

Cụ thể, sau khi các địa phương hoàn thành việc giới thiệu nhân sự quy hoạch theo quy trình 4 bước chặt chẽ, khâu quan trọng nhất sẽ được thực hiện ở Trung ương với quy trình gồm 5 bước.

Đầu tiên, tổ giúp việc của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổng hợp nhân sự giới thiệu của các Bộ, ban, ngành, địa phương để phân tích xem đã đúng đối tượng hay chưa, có đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí hay không.

Trên cơ sở đó, sẽ tiến hành các bước thẩm định, khám sức khoẻ nhân sự được giới thiệu theo quy định của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Trung ương. Cùng với đó, lấy ý kiến thẩm định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra Đảng.

Sau khi tổng hợp, bước thứ hai là báo cáo Bộ Chính trị xem xét rồi mới Ban chấp hành trình Trung ương.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, trên cơ sở giới thiệu của Ban chỉ đạo và Bộ Chính trị, các đại biểu sẽ nghiên cứu tờ trình và các văn bản liên quan và giới thiệu bằng phiếu.

Đây là phiếu giới thiệu, không phải phiếu bầu cử hay biểu quyết, tỷ lệ tính trên tổng số người có mặt. Tại Hội nghị T.Ư thì các Uỷ viên Trung ương chính thức và dự khuyết đều được quyền giới thiệu.

Sau đó, trên cơ sở giới thiệu của Ban chấp hành T.Ư, Ban chỉ đạo tiếp tục tổng hợp lại và báo cáo Bộ Chính trị tiến hành phê duyệt. 

Sau bước này, các nhân sự giới thiệu chính thức được coi là nằm trong quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương lần đầu.

Từ đó, Bộ Chính trị sẽ tổ chức các lớp dự nguồn, nếu còn thiếu trường hợp nào theo cơ cấu đã được Ban chỉ đạo phân bổ trước đó thì Bộ Chính trị sẽ giao Ban chỉ đạo tiến hành bổ sung quy hoạch vì đây mới là quy hoạch lần đầu.

Việc bổ sung quy hoạch vào Ban chấp hành T.Ư sẽ được thực hiện trong các năm 2019 và 2020. 

Hoài Vũ