Các chuyên gia ủng hộ việc đào tạo, cấp GPLX số tự động

15:04, 19/05/2015

Bàn về vấn đề này, nhiều chuyên gia và các nhà quản lý trong lĩnh vực xe hơi cũng bày tỏ sự ủng hộ.

Như vậy, nếu như việc điều chỉnh này trong thông tư 46 được chấp thuận, sẽ là những đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là cơ hội khuyến khích phụ nữ, người cao tuổi tham gia lái xe, giảm thiểu TNGT, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và trong khu vực.

Hoàng Nam