Các đại biểu làm gì trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII?

24/01/2021 17:06

Ngày mai (25/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu làm gì trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII? 1

Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Như thông lệ các Đại hội trước, vào ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng, lúc 7h sáng, các đại biểu Đại hội XIII sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Đại hội tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng 26/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1; khai mạc chính thức vào ngày 26/1. Tổng số đại biểu tham dự là 1.587, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Nội dung, chương trình của Đại hội Đảng XIII tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và dự lãnh đạo của BCH TƯ Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu BCH TƯ Đảng khóa XIII.

Để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, toàn bộ đại biểu tham dự Đại hội XIII và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng.

Về phương án di chuyển, các đại biểu tham dự hoạt động của Đại hội bằng xe ô tô chung do Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội bố trí (kể cả các Ủy viên Trung ương Đảng). Tại các địa điểm của nhà khách, khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình có ôtô trực để phục vụ những yêu cầu đột xuất của đoàn và đại biểu.

Na Bình