Các địa phương được tăng kinh phí phòng chống dịch Covid-19

26/05/2021 16:11

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương tăng thêm kinh phí cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương tăng thêm kinh phí cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính ngày 26/5 cho biết đã nhận được đề nghị hướng dẫn kinh phí tăng thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covi-19 của một số địa phương.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn gửi UBND các tỉnh, thành về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường hợp cần phải hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch, UBND các tỉnh, thành căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước) và quy định của pháp luật, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, ngân sách trung ương đã trích dự phòng gần 3 nghìn tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế.

Trong số tiền bổ sung cho Bộ Y tế nói trên, kinh phí sử dụng mua vaccine là 1.237 tỷ đồng; Mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 503 tỷ đồng.

Còn lại 314 tỷ đồng là kinh phí hỗ trợ cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

C.Sơn