Các giải pháp hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá

15/12/2015 18:22

Cục Y tế GTVT đã triển khai các giải pháp gì để phòng chống tác hại thuốc lá?

Các giải pháp hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá 1
Ảnh minh họa.

Hỏi:

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) của Bộ GTVT, Cục Y tế GTVT đã triển khai các giải pháp gì, thưa ông?

Hoàng Thị Hà (Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời: 

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Bộ GTVT, Cục Y tế đã tham mưu, đề xuất với Bộ ban hành kế hoạch, chương trình và các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác này tới tất cả các đơn vị thuộc Bộ.

Điểm nhấn của Chương trình PCTHTL ngành GTVT là  yêu cầu mỗi đơn vị thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, lãnh đạo đơn vị là trưởng ban; Nội dung hoạt động chủ yếu tập trung vào xây dựng mô hình không khói thuốc tại đơn vị; Đưa kết quả hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào công tác thi đua khen thưởng; Tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện về tác hại thuốc lá, phương pháp cai nghiện thuốc lá cho các đối tượng là người lao động của ngành, học sinh, sinh viên tại các trường đào tạo của ngành GTVT. 

Cục Y tế đang tập trung vào các nội dung chính như: Phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt cùng với truyền thông về PCTHTL cho cán bộ công đoàn cơ sở; Những cán bộ công đoàn cơ sở này sẽ là cộng tác viên và họ có trách nhiệm triển khai tới các công đoàn viên của mình; Phối hợp với các trường để đưa nội dung công tác PCTHTL vào chương trình ngoại khóa của trường; Phối hợp với nhà xuất bản GTVT để in các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền PCTHTL cung cấp cho người lao động, lái xe, các công trình công cộng…

Cục trưởng Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT)

TS.BS. Vũ Văn Triển