Các Hiệp hội GTVT đồng loạt phản đối TQ đặt giàn khoan trái phép

14/05/2014 06:39

Đây là sự vi phạm trắng trợn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.