Các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành phải thực chất

24/10/2014 20:54

Bộ trưởng yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GTVT tuyệt đối không được làm phô trương, rình rang mà phải đi vào thực chất, phải lan tỏa tới người lao động trong toàn ngành. 

các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành phải thực chất
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các hoạt động kỷ niệm thành lập ngành phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành

Tại buổi họp, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Văn Lưu đại diện cho Tổ thường trực đã báo cáo tình hình thực hiện, đến nay đã có 89/143 cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT (bằng 63%) đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT. Các Tiểu ban Chính sách, đền ơn đáp nghĩa, Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần, khánh tiết và các cơ quan, đơn vị đã bám sát các nội dung công việc được giao.

Sau khi nghe các ý kiến của thành viên, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm và Đại hội thi đua yêu nước phải tạo ra được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành và phải có sức lan toả từ cấp Bộ cho đến các địa phương, đến từng cán bộ công nhân viên trong toàn ngành.

Các hoạt động kỷ niệm cần hướng tới mục đích nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý của ngành, chất lượng công trình giao thông và tất cả các lĩnh vực khác, khơi dậy lòng tự hào của người lao động vào bề dầy lịch sử ngành và phải gắn với Đại hội đảng các cấp vì đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lớn không chỉ của Ngành mà nằm trong các hoạt động chung của đất nước.

các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành phải thực chất
Các hoạt động trong Kỷ niệm 70 năm và Đại hội thi đua yêu nước sẽ hướng đến người lao động

Bộ trưởng cũng yêu cầu việc tổ chức không được phô trương hình thức, mà phải thiết thực đi vào thực chất, công việc cụ thể, hướng với việc uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đi trước để làm động lực thúc đẩy các hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 13 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước…

Bộ trưởng lưu ý các Ban và Tiểu ban phải xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết cho từng hoạt động, từng tháng và Tổ thường trực phải kiểm điểm hàng tháng tiến độ. Từ đó phân công các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, kiện toàn lại ban chỉ đạo, gọn nhẹ thiết thực.

Cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng lớn này phải phát hiện và xây dựng được các nhân tố điển hình, tôn vinh các tập thể cá nhân tiên tiến, nâng cao chất lượng công chức viên chức của ngành và hướng đến người lao động, tri ân các TNXP, những người đi trước, các đối tác đã giúp đỡ cho ngành phát triển.

Bộ trưởng Đinh La Thăn nhấn mạnh, việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước chỉ sử dụng ngân sách cho các khoản khen thưởng theo quy định của Nhà nước, các hoạt động khác phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và huy động kinh phí xã hội hoá.

K.H