Các lực lượng đặc nhiệm của Nga dùng dao găm chiến đấu gì?

01/04/2019 18:32

Mỗi lực lượng đặc nhiệm của Nga đều sử dụng một loại dao găm chiến đấu mang đặc thù công việc, truyền thống, lịch sử.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đặc nhiệm Nga luyện tập chiến đấu bằng dao (ảnh minh họa)

Theo báo Russia Beyond The Headlines, mỗi đơn vị đặc nhiệm của Nga đều sử dụng một loại dao găm chiến đấu mang đặc thù công việc, truyền thống, lịch sử của đơn vị mình.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Dao Karatel được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan an ninh liên bang (FSB).

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Dao găm OTs-4 của các đơn vị đặc nhiệm thuộc Cảnh sát Nga. Loại dao này bắt đầu được trang bị cho các cảnh sát đặc nhiệm từ thập niên 1980.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Dao Storm của Thủy quân lục chiến. Dao găm Storm là vũ khí chiến thuật được các quân nhân của lực lượng Thủy quân lục chiến nga và các đơn bị tác chiến dưới nước của quân đội Nga sử dụng.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Dao Vityaz của đặc nhiệm trên bộ.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Dao Katran-1S được trang bị chủ yếu cho chỉ huy các đơn vị trong lực lượng an ninh và quân đội Nga.

Hòa Bình