Thứ Sáu, 22/11/2019 13:10:00 Hotline: 0901 514 799

Các nước GMS sớm thực hiện tạo thuận lợi vận chuyển qua biên giới

13/03/2019 18:04

Các nước tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) thống nhất sớm triển khai hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển qua biên giới.

Keyword đầu tiên có dấu
Thứ trưởng Bộ GTVT Việt Nam Nguyễn Nhật và các trưởng đoàn chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ triển khai ban đầu Hiệp định CBTA giữa Myanmar và Thái Lan

Trong các ngày 12-13/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật tham dự cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 7 (JC7) thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mekong mở rộng (Hiệp định GMS-CBTA) tại Siem Reap, Campuchia. Sáu quốc gia trong khu vực GMS (Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) cùng nhiều tổ chức quốc tế như: Ngân hàng ADB, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Học viện Mekong… đã tham dự cuộc họp.

Ủy ban hỗn hợp thực hiện Hiệp định GMS-CBTA gồm nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia của 6 nước Tiểu vùng Mekong mở rộng. Cuộc họp lần này nhằm kiểm điểm triển khai kết quả của Hội nghị Ủy ban hỗn hợp lần thứ 6 tổ chức ngày 14-15/3/2018 tại Hà Nội và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bản ghi nhớ “thu hoạch sớm” thực hiện Hiệp định GMS-CBTA.

Một số nội dung chính đã được cuộc họp JC7 triển khai gồm: Đánh giá tình hình thực hiện bản ghi nhớ “thu hoạch sớm” Hiệp định GMS-CBTA và xem xét khả năng gia hạn thời hạn hiệu lực của bản ghi nhớ đến ngày 31/5/2021; Thông qua dự thảo cuối cùng sửa đổi Nghị định thư số 1 Hiệp định CBTA, danh sách tuyến đường, cặp cửa khẩu trong GMS-CBTA để các nước hoàn thành thủ tục nội bộ; Trao đổi, thảo luận về chương trình làm việc của Ủy ban hỗn hợp giai đoạn 2019 - 2023.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Myanmar và Thái Lan về thực hiện ban đầu Hiệp định GMS-CBTA.

Cuộc họp JC7 cũng thông qua tuyên bố chung, trong đó có việc thống nhất các nước cùng hoàn thành kế hoạch, chuẩn bị các nội dung liên quan để triển khai hoạt động vận tải GMS trong thời gian sớm nhất và tổ chức Hội nghị Bộ trưởng GTVT các nước GMS dự kiến trong tháng 10/2019 tại Campuchia.

Vụ HTQT