Các phương án trục vớt máy bay SU-30MK2 và CASA 212

22/06/2016 06:23

Cùng việc tìm kiếm cứu nạn, Bộ GTVT cũng chuẩn bị các phương án trục vớt máy bay SU-30MK2 và CASA 212.

T.Bình