Các tỉnh miền Tây đồng loạt công bố ngày tựu trường

19/08/2022 19:30

Các tỉnh miền Tây đồng loạt công bố ngày tựu trường. Tùy theo cấp học, mỗi địa phương có lịch trở lại lớp khác nhau…

Ngày 19/8, UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết, cơ quan này vừa có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX).

các tỉnh miền tây đồng loạt công bố ngày tựu trường

Học sinh ở Cần Thơ đến trường trong năm học vừa qua.

Theo đó, ngày tựu trường cấp tiểu học từ ngày 22/8-2/9. Các cấp học còn lại từ ngày 29/8-2/9. Ngày khai giảng là 5/9 và năm học kết thúc trước 31/5/2023.

Riêng ở bậc giáo dục mầm non, năm học mới bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào 19/5/2023.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết, UBND TP vừa có quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, GDPT và GDTX trên địa bàn.

Theo đó, ngày tựu trường của học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX là ngày 29/8/2022. Riêng đối với lớp 1 là vào ngày 24/8 tới, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Khung thời gian cụ thể các học kỳ như sau: học kỳ I mầm non từ ngày 12/9/2022 đến trước ngày 14/1/2023. Tiểu học từ ngày 6/9/2022 đến trước ngày 14/1/2023.

THCS, THPT từ ngày 6/9/2022 đến trước ngày 15/1/2023. Tất cả cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều có 18 tuần thực học.

Với GDTX, lớp 8, lớp 9 cấp THCS và lớp 11, lớp 12 cấp THPT từ ngày 6/9/2022 đến trước ngày 31/12/2022 (có 16 tuần thực học). Lớp 6, lớp 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT từ ngày 6/9/2022 đến trước ngày 15/1/2023 (có 18 tuần thực học).

các tỉnh miền tây đồng loạt công bố ngày tựu trường

Hoạt động trong một lớp học tại Cần Thơ.

Học kỳ II mầm non từ ngày 16/1/2023 đến trước ngày 25/5/2023. Tiểu học từ ngày 16/1/2023 đến trước ngày 25/5/2023.

THCS, THPT từ ngày 16/1/2023 đến trước ngày 25/5/2023. Tất cả cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều có 17 tuần thực học.

Với GDTX, lớp 8, lớp 9 cấp THCS và lớp 11, lớp 12 cấp THPT từ ngày 16/1/2023 đến trước ngày 20/5/2023 (có 16 tuần thực học); lớp 6, lớp 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT từ ngày 16/1/2023 đến trước ngày 25/5/2023 (có 17 tuần thực học).

Còn tại Hậu Giang, tỉnh này cũng vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với khối giáo dục mầm non, GDPT và GDTX.

Các cấp học trên đồng loạt tựu trường ngày 29/8, riêng lớp 1 tựu trường vào 22/8. Các trường thống nhất khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Bậc giáo dục mầm non và GDPT bắt đầu năm học mới từ 5/9 kết thúc vào 31/5/2023. Hệ GDTX (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), bắt đầu vào 5/9 và kết thúc vào 31/5/2023 đối với các lớp 6, 7, 10.

Còn lớp 8, 9, 11, 12 bắt đầu vào 5/9, kết thúc vào 13/5/2023.

Trần Lưu