Tiến độ loạt công trình nạo vét, duy tu luồng hàng hải

26/05/2022 14:45

Công tác duy tu, nạo vét các tuyến luồng hàng hải đang được rốt ráo thực hiện để kịp tiến độ trong năm 2022 - 2023.

Tin từ Cục Hàng hải VN, công tác nạo vét duy tu nhiều tuyến luồng hàng hải từ Bắc vào Nam đang được xúc tiến, đảm bảo tiến độ được giao.

tiến độ loạt công trình nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Công tác duy tu tuyến luồng hàng hải

Cụ thể, dự án nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng (Đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm) đã khởi công ngày 26/4/2022. Nhà thầu đang tập trung phương tiện, thiết bị để thi công với tiến độ thực hiện 60 ngày.

Riêng đoạn Lạch Huyện, đơn vị tư vấn đang thực hiện các thủ tục lấy mẫu, phân tích mẫu theo quy định khi đổ chất nạo vét ngoài biển để hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục môi trường trong tháng 8/2022 để triển khai tổ chức đấu thầu.

Tại luồng Cửa Lò, Bộ TN&MT đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khi đổ chất nạo vét ngoài biển. Nhưng Quyết định phê duyệt không cho phép thi công, nhận chìm chất nạo vét vào thời gian tháng 6, 7 tới đây bởi đang là mùa du lịch. Do đó, dự kiến công tác thi công nạo vét sẽ bắt đầu từ tháng 8/2022.

Đối với việc duy tu luồng Nghi Sơn, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét đang được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022. Tuy nhiên, dự án này đang chờ Bộ TN&MT cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để làm cơ sở triển khai thi công.

Công tác nạo vét luồng hàng hải Phà Rừng cũng đang được triển khai, dự kiến sẽ căn cứ kết quả đo thông báo hàng hải thời điểm tháng 6/2022 để tổ chức đấu thầu lại (dự kiến tháng 7/2022). Theo thông báo hàng hải gần nhất, tuyến luồng cơ bản vẫn đáp ứng độ sâu để tàu hành hải.

tiến độ loạt công trình nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Với việc nạo vét luồng hàng hải Đà Nẵng, các thủ tục môi trường đang được thực hiện

Luồng hàng hải Đà Nẵng cũng đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét. Hiện, Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục môi trường khi đổ chất nạo vét ngoài biển, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 để triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét.

Với các tuyến luồng kế hoạch từ năm 2022, luồng hàng hải Cửa Việt đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới.

Còn 2 tuyến luồng thi công 2 năm và khoán gọn (Hải Phòng (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm); Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện): thực hiện 2 năm 2022-2023), Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục xin cấp phép vị trí đổ chất nạo vét và triển khai các thủ tục môi trường trong năm 2022.

Tại khu vực phía Nam, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu và Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét và dự kiến hoàn thành trong tháng 7, triển khai thi công tháng 8/2022.

Ngoài ra ở luồng Soài Rạp, Tổng công ty đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình Cục Hàng hải VN phê duyệt, dự kiến vào cuối tháng 5 này.

tiến độ loạt công trình nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Với công tác duy tu tuyến luồng Soài Rạp, hồ sơ thiết kế đang được hoàn thiện

Tuyến luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) cũng đang tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét và dự kiến hoàn thành trong tháng 6, triển khai thi công tháng 7/2022.

Trong đó, đối với tuyến luồng thi công 1 năm (luồng Rạch Giá), các thủ tục chuẩn bị đầu tư đang được triển khai, như khảo sát bãi chứa chất nạo vét, luồng tạm, môi trường để lập hồ sơ thiết kế trình Cục Hàng hải VN phê duyệt trong tháng 6.

Còn 3 tuyến luồng thi công 2 năm (luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu, Soài Rạp), Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục xin cấp phép vị trí đổ chất nạo vét và triển khai các thủ tục môi trường trong năm 2022.

Hồ An