Cách chức, chuyển công tác một số cán bộ sai phạm về tài chính

26/08/2014 06:41

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũng đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về kinh tế nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng, giảm trừ hơn 342 triệu đồng.

Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Đoàn công tác đã công bố kế hoạch kiểm tra với Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT về công tác phòng, chống tham nhũng.

Cách chức, chuyển công tác một số cán bộ sai phạm về tài chính 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT ngày 25/8 - ảnh chinhphu.vn

Theo ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, trong năm 2013, Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục và các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ NN&PTNT đã tiến hành 148 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, Thanh tra Bộ đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về kinh tế nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng, giảm trừ hơn 342 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và kịp thời chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực NN&PTTNT.

Các Tổng cục đã ban hành 3.940 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 5,932 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp cao su và các tổng công ty thuộc Bộ đã phát hiện xử lý thu hồi gần 154 tỷ đồng; khiển trách 39 cá nhân; kỷ luật hành chính 6 cá nhân; sa thải 1 cá nhân; kỷ luật cách chức 2 cá nhân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, mỗi năm, Bộ NN&PTNT quản lý khoảng 10.000 tỷ đồng ngân sách và 5.000 tỷ đồng ngân sách sự nghiệp. Qua thanh tra, Bộ đã kỷ luật cách chức, chuyển công tác một số cán bộ sai phạm về tài chính tại một số cục, vụ, trung tâm thuộc Bộ.

Thay mặt Đoàn công tác Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là dịp đánh giá tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, khắc phục những yếu kém, đem lại niềm tin cho cán bộ, công chức và nhân dân đối với Bộ đa ngành, đa lĩnh vực như Bộ NN&PTNT. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra sẽ công bố kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN&PTNT vào cuối giữa cuối tháng 10/2014.

Bình Minh