Cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh

23/10/2020 17:00

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định cách chức đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng.

Cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh 1
Ông Lê Vinh Danh.

Chiều 23/10, tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, quận 7, TP.HCM, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn về công tác cán bộ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Tại đây, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức.

Theo Tổng Liên đoàn, ông Danh đã vi phạm khoản 1, khoản 4 điều 12 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bên cạnh đó, Tổng liên đoàn cũng công bố quyết định giao Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường cho đến khi có hiệu trưởng mới.

Ninh Sự