Cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

04/12/2016 19:05

Bắt đầu từ 25/11, doanh nghiệp vận tải được cấp, đổi giấy phép kinh doanh, biển hiệu, phù hiệu trực tuyến qua mạng.

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Giao diện trang chủ Hệ thống dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử - Bộ giao thông vận tải

Bộ GTVT đã chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu phù hiệu xe ô tô từ ngày 25/11, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT tại địa chỉ http://dichvucong.mt.gov.vn/home

Theo đó, hệ thống có 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng cho 10 thủ tục hành chính, gồm: 4 thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, 2 thủ tục cấp biển hiệu và 4 thủ tục cấp phù hiệu.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng phát triển, các ứng dụng dùng chung và các công cụ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng. Hệ thống đảm bảo toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng; cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các Sở GTVT; tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Thanh tra giao thông và CSGT; tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông.

Được biết, hệ thống được triển khai thí điểm tại 5 Sở GTVT, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, sau đó mở rộng triển khai tại tất cả các Sở GTVT từ ngày 1/1/2017.

Khai trương dịch vụ công mức độ 4 cấp, đổi phù hiệu vận tải

Báo Giao thông trân trọng giới thiệu Cách đăng ký tài khoản dịch vụ công mức độ 4 cấp trực tuyến qua mạng:

I. Đăng ký tài khoản công dân

Bước 1 : Người làm thủ tục truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải tại: http://dichvucong.mt.gov.vn/home

Bước 2: Click vào menu Đăng ký. Màn hình hiển thị như sau:

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(Các trường đánh dấu * là yêu cầu bắt buộc)

Bước 3: Người làm thủ tục nhập thông tin đăng ký tài khoản công dân 

Bước 4: Click “Đăng ký” để hoàn tất thủ tục đăng ký sau khi hoàn tất phần nhập thông tin đăng ký tài khoản công dân.
Màn hình hiển thị như sau :

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Bước 5: Xác nhận đăng ký. Sau khi click “Đăng ký” hệ thống sẽ gửi email xác nhận đăng ký của bạn. Ta thực hiện truy cập vào đường link đã gửi để xác nhận.

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Sau khi vào link để xác nhận ta nhận được email thông báo password cho tài khoản đã tạo. 

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Tới đây ta thực hiện xong quá trình đăng ký tài khoản.

Bước 6 : Để kiểm tra ta thực hiện đăng nhập lại với tài khoản và password đã cấp, sau đónhập lại mật khẩu theo nhu cầu của bản thân. Click Ghi lại để lưu lại thông tin thay đổi.

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Cấp phù hiệu vận tải trực tuyến qua mạng trong vài ngày

II. Đăng ký tài khoản Doanh nghiệp

Bước 1 : Người làm thủ tục truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải tại: http://dichvucong.mt.gov.vn/home

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Bước 2: Click vào menu "Đăng ký"

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(Các trường đánh dấu * là yêu cầu bắt buộc)

Bước 3: Chọn nút “Doanh Nghiệp”

Bước 4: Người làm thủ tục nhập thông tin đăng ký tài khoản doanh nghiệp (các trường đánh dấu * là yêu cầu bắt buộc)

Bước 5: Click “Đăng ký” để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Bước 6 : Xác nhận đăng ký. Sau khi click “Đăng ký” hệ thống sẽ gửi email xác nhận đăngký của bạn. Ta thực hiện truy cập vào đường link đã gửi để xác nhận

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Sau khi vào link để xác nhận ta nhận được email thông báo password cho tài khoản đã tạo

cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Tới đây ta thực hiện xong quá trình đăng ký tài khoản.

Để kiểm tra ta thực hiện đăng nhập lại với tài khoản và password đã cấp.

Xảy ra 2 trường hợp:

-Trường hợp 1: Khi đã được người quản trị phê duyệt. Người dùng có thể đăng nhập thành công vào tài khoản đã tạo.

Trường hợp 2: Khi chưa được người quản trị phê duyệt Khi đăng nhập theo đúng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu đã cấp nhưng không đăng nhập được.

Thanh Hà