Cách làm nửa vời

14/10/2019 06:49

Bao nhiêu năm qua, chúng ta hô hào và đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhưng xe quá tải vẫn nhức nhối là điều không thể chấp nhận.

Cách làm nửa vời 1
Ngoài việc ứng dụng công nghệ, chính quyền địa phương cũng có vai trò quan trọng trong việc xử lý xe quá tải (Xe tải qua trạm thu phí Hòa Bình). Ảnh Khánh Linh

Đáng nói hơn, theo phản ánh của doanh nghiệp, hệ thống cân kiểm tra xe quá tải lắp tại các trạm thu phí dù rất tốn kém, nhưng hoạt động không hiệu quả, thậm chí vô tác dụng.

Nguyên nhân theo tôi là do đầu tư ban đầu thiếu đồng bộ, triển khai nửa vời. Dữ liệu từ hệ thống cân không được sử dụng để xử phạt vì độ chính xác của hệ thống cân chưa cao. Dường như trong câu chuyện này, chúng ta chưa làm đầy đủ, tới nơi tới chốn các giải pháp đặt ra chưa hoàn thiện. Đầu tư hạ tầng nhưng chế tài chưa hợp lý, khiến việc tổ chức thực thi không có tác dụng.

Rõ ràng đây là bất cập lớn, do chúng ta chưa làm một cách căn cơ, mà mỗi nơi mỗi kiểu. Theo tôi, nếu chúng ta mãi duy trì cách làm nửa vời như hiện nay, nhất là trên các tuyến cao tốc như hiện nay thì rất lãng phí và gây ra nhờn luật.

Gần đây, dù chúng ta đã có ứng dụng công nghệ vào xử phạt vi phạm giao thông, nhưng thực sự chưa có sự đột phá. Trong điều kiện phương tiện gia tăng cao, đòi hỏi công tác quản lý, tuần tra kiểm soát cần nhanh chóng đổi mới theo hướng hiện đại hóa để giám sát hoạt động giao thông, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm. Chỉ khi nào công tác xử phạt, nhất là với vi phạm xe quá tải tiệm cận được mục tiêu mà Luật GTĐB đã quy định là mọi hành vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh thì khi đó mới ngăn chặn được vi phạm tái diễn.

Vì vậy, muốn phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, quy định về trình tự xử lý vi phạm hành chính cần đổi mới theo hướng áp dụng công nghệ, một số nước khi phát hiện người vi phạm không cần lập biên bản mà chỉ cần dán phiếu phạt trên kính xe và người vi phạm tự đến nộp phạt. Nhiều nước đã áp dụng công nghệ trong xử phạt vi phạm hành chính, khi công dân của họ có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cá nhân, cơ quan quản lý sẽ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt vi phạm hành chính xem có vi phạm gì hay không mới được giải quyết. Nếu 10 người vi phạm xử phạt được 9 người thì mức độ vi phạm sẽ giảm.

Công tác xử lý xe quá tải tới đây cần áp dụng triệt để công nghệ hiện đại, đổi mới về thể chế để xử phạt nguội, công khai thông tin xử phạt. Để xử phạt có hiệu quả, toàn bộ dữ liệu từ trạm cân của các trạm thu phí phải được truyền về trung tâm của cơ quan quản lý Nhà nước. Từ đây, thông tin sẽ được chuyển cho lực lượng chức năng xử lý triệt để. Đã đến lúc chúng ta phải chuẩn hóa lại hệ thống cân tại các trạm thu phí trên cả nước.

Cùng đó, Nhà nước phải xây dựng hệ thống cơ chế chính sách theo hướng khuyến khích người dân tự giác chấp hành. Đồng thời, phải xử lý nghiêm minh hành vi không tự giác theo hướng lũy tiến, vi phạm lần sau phải phạt nặng hơn lần trước. Nếu cứ giữ việc kiểm soát giao thông như hiện nay, xe quá tải khó bị triệt tiêu, hạ tầng giao thông vẫn bị tàn phá.

Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN