"Cách mạng 4.0- cơ hội để Việt Nam thực hiện khát vọng phồn vinh"

13/07/2018 16:28

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cách mạng công nghệ 4.0 là cơ hội để Việt Nam thực hiện khát vọng phồn vinh.

"cách mạng 4.0- cơ hội để việt nam thực hiện khát vọng phồn vinh"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tại Diễn đàn cấp cao “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” diễn ra hôm nay (13/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  đã vào Việt Nam, đã rất gần chúng ta. Việt Nam có nhiều lợi thế nhưng còn nhiều bất cập cần khắc phục với tinh thần xử lý những mặt trái của cách mạng công nghệ 4.0 để không ai bị bỏ lại phía sau.

Để chủ động khai thác những cơ hội do cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại cũng như hạn chế những tác động không mong muốn, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam rất quyết tâm xây dựng các định hướng lâu dài và chính sách cụ thể. Bên cạnh sự nỗ lực của chính mình, Việt Nam mong muốn hợp tác với các đối tác phát triển, các doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế trong bối cảnh khoa học, công nghệ tiến bộ vượt bậc, lan tỏa nhanh chóng khi mà tiến trình mở cửa hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu rộng.

“Chúng tôi rất đồng tình với cách đặt vấn đề của chuyên gia, diễn giả nêu ra hôm nay. Đó là liệu Việt Nam có thể nằm ngoài của cách mạng công nghiệp 4.0? Câu trả lời ngắn gọn là không - Công nghiệp 4.0 là một cuộc chơi mà mỗi quốc gia sẽ phải mặc định là một phần trong đó”, Thủ tướng nói.

Theo ông, vấn đề đặt ra cho Việt Nam là lựa chọn nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0 hay để trôi qua? "Câu trả lời cũng hết sức rõ ràng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý chí của người Việt Nam, chúng ta sẵn sàng vượt qua thách thức để nắm bắt lấy cơ hội, nhanh chóng bước lên con tàu 4.0" - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Mặc dù phải chú ý đến những yếu tố tác động tiêu cực nhưng theo Thủ tướng, cách mạng công nghiệp 4.0 thực sự là cơ cơ hội để dân tộc Việt Nam thực hiện khát vọng phồn vinh. "Chúng ta hãy cùng nỗ lực, biến khát vọng thịnh vượng của quốc gia, dân tộc thành việc làm, hành động và kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực", Thủ tướng kêu gọi.

"cách mạng 4.0- cơ hội để việt nam thực hiện khát vọng phồn vinh"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp tham gia Diễn đàn

Thủ tướng cho biết Chính phủ, các bộ, ngành sẽ phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về cách mạng công nghiệp 4.0, một nghị quyết khoa học, sát thực tiễn của Việt Nam và gắn cách mạng công nghiệp 4.0 với Chiến lược phát triển quốc gia Việt Nam.

Cùng với đó, sẽ xây dựng Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tham gia của các bộ, ngành, chuyên gia, tổ chức quốc tế với tốc độ cao và dự kiến cuối năm nay sẽ xây dựng Chiến lược quốc gia để thực hiện Nghị quyết này; Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo của quốc gia, trong đó, chú trọng hơn nữa việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử, thành phố thông minh ở Việt Nam.

Đặc biệt, xây dựng mạng lưới nhân tài, kể cả người Việt và những người quan tâm đến Việt Nam, các chuyên gia giỏi của quốc tế về cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp với tư cách là nhóm hành động, là một lực lượng chủ đạo, tiên phong có ý nghĩa quyết định mức độ thành công trong việc thực hiện cuộc cách mạng này.

Các doanh nghiệp Việt Nam phải có khát vọng và hiện thực hóa khát vọng vươn ra ngoài biên giới quốc gia, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn chiếm lĩnh các thị trường khó tính của thế giới.  Phải có phương án ứng phó với những tác động tiêu cực từ cuộc CMCN 4.0 như xây dựng những kịch bản nhằm thích ứng với tình hình thay đổi do tác động của cuộc cách mạng này; tăng cường quản lý rủi ro từ những hệ quả, nhất là các vấn đề về việc làm và quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp.

Hoài Vũ