Cách nào để tiếp tục giảm tình trạng hút thuốc lá?

15/12/2015 06:07

Tình trạng hút thuốc lá tại Việt Nam so với trước đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn rất cao.

Keyword đầu tiên có dấu
Hiện nay số người hút thuốc lá ở Việt Nam còn rất cao.

Hỏi: Tình trạng hút thuốc lá tại Việt Nam so với trước đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn rất cao. Vậy có cách nào để kéo giảm tình trạng này?

Nguyễn Huy Cường (Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Trả lời:
Mặc dù hiện nay số người hút thuốc lá ở Việt Nam còn rất cao, nhưng tình trạng hút thuốc lá lại có chiều hướng giảm. Cụ thể, nhận thức về tác hại thuốc lá của người dân tăng lên rõ rệt, cùng với các phương pháp y học, tỷ lệ người cai nghiện thành công tăng lên hàng năm.

Kết quả nghiên cứu của Đại học Y Hà Nội và Trung ương Đoàn thanh niên cho thấy, tỷ lệ giảm hút thuốc lá ở thanh, thiếu niên đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, những kết quả đó mới là ban đầu, số người hút thuốc ở Việt Nam còn rất cao. Mục tiêu tổng quát đặt ra là hàng năm phải giảm được số người hút thuốc; đưa Việt Nam ra khỏi danh sánh các quốc gia có số người hút thuốc cao nhất.

Về giải pháp nhằm giảm số người hút thuốc lá, trước tiên phải nói về hành lang pháp lý. Hiện nay, Việt Nam là số ít quốc gia ban hành cả Luật về Phòng, chống tác hại thuốc lá. Theo quy định của Luật, có hẳn một chương về xử phạt hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm, nhưng thực tế việc xử phạt hiện nay hiệu quả chưa cao, chưa có tính răn đe đối với người vi phạm là người cung cấp và người sử dụng.

Bên cạnh đó, thuốc lá là chất gây nghiện, giá rẻ, dễ tìm, dễ mua, người hút thuốc chiếm tỉ lệ cao trong mọi tầng lớp xã hội; do vậy để nhanh chóng giảm được số người hút thuốc cần thực hiện đồng bộ ba vấn đề sau:

Thứ nhất là mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị theo trách nhiệm quản lý của mình thực hiện tốt mô hình không khói thuốc tại nơi làm việc, cơ quan, công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông, nơi công cộng. Phát huy vai trò và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị rất quan trọng và có tính quyết định thành công hay thất bại đối với nội dung quan trọng này.

Thứ hai là đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục để mọi người hiểu, nhận thức được tác hại nguy hiểm của thuốc lá; trên cơ sở nhận thức, họ sẽ là người chủ động từ bỏ thuốc lá. Đi đôi với công tác truyền thông, Bộ Y tế sớm ban hành quy trình cai nghiện thuốc lá. Việc thực hiện của cán bộ công nhân viên về phòng chống tác hại thuốc lá được đưa vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm một cách nghiêm túc thì chắc chắn số người hút thuốc ở đơn vị đó sẽ giảm tích cực.

Thứ ba là các văn bản QPPL về phòng chống tác hại thuốc lá phải được thực thi nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả và có tính răn đe đối với tình trạng buôn bán thuốc lá lậu, vi phạm trong quảng cáo và đối với người hút vi phạm tại những nơi cấm hút.

Cục trưởng Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT)

TS.BS Vũ Văn Triển