Cách nào nhận biết biển báo luồng tàu hạn chế?

26/06/2020 16:09

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, biển báo hiệu nhóm này có hình vuông, viền xung quang màu đỏ, nền màu trắng và dấu mũi tam giác màu đen.

Cách nào nhận biết biển báo luồng tàu hạn chế? 1
Mẫu báo hiệu chiều sâu luồng tàu bị hạn chế

Ngày 26/6, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa (QCVN 39:2020/BGTVT), có hiệu lực từ 1/11/2020, báo hiệu đường thủy nội địa phân thành 3 (nhóm): báo hiệu dẫn luồng để chỉ giới hạn của luồng hoặc hướng tàu chạy, báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm và báo hiệu thông báo chỉ dẫn.

Theo đó, báo hiệu chiều sâu, chiều rộng luồng chạy tàu bị hạn chế, tĩnh không (cầu, công trình vượt sông) bị hạn chế thuộc nhóm báo hiệu thông báo chỉ dẫn.

"Đặc điểm nhận diện của báo hiệu chiều sâu luồng bị hạn chế như sau: biển báo có hình vuông, viền xung quanh màu đỏ, nền biển màu trắng, phía dưới biển có hình tam giác màu đen thể hiện chiều sâu bị hạn chế, phía trên là chữ số thông báo chiều sâu còn lại của luồng được tính bằng mét", đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết.

Với báo hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế, biển báo cũng là hình vuông, viền xung quanh màu đỏ, nền biển màu trắng và có hai tam giác màu đen hai cạnh của báo hiệu, giữa biển báo là chữ số thông báo chiều rộng còn lại của luồng được tính bằng mét.

Báo hiệu luồng chạy tàu nằm cách bờ cũng có hình dáng như hai biển trên, nhưng có dấu mũi tam giác màu đen hướng về phía trái biển báo. Trên biển báo có chữ số, thông báo khoảng cách từ báo hiệu đến mép luồng chạy tàu, khoảng cách được tính bằng mét.

Còn tại khu vực công trình, cầu vượt sông có báo hiệu có đặc điểm như trên, nhưng chỉ khác là dấu tam giác ở phía trên biển báo là báo hiệu “Chiều cao tĩnh không bị hạn chế”. Báo hiệu này thông báo phía trước có công trình vượt sông trên không, với chiều cao tĩnh không bị hạn chế. Chữ số ghi trên biển báo là chiều cao của tĩnh không, tính bằng mét, tương ứng với mực nước được xác định theo quy định.

Cách nào nhận biết biển báo luồng tàu hạn chế? 2
Báo hiệu chiều rộng luồng tàu bị hạn chế
Cách nào nhận biết biển báo luồng tàu hạn chế? 3
Báo hiệu luồng tàu cách bờ
Cách nào nhận biết biển báo luồng tàu hạn chế? 4
Báo hiệu chiều cao tĩnh không tại công trình vượt sông bị hạn chế
Huy Lộc