Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017

03/02/2017 15:40

Điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017 được lấy hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

 cách tính điểm xét tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2017

 Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2017

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2017

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2017.

Điểm thi THPT Quốc gia 24 tỉnh, thành phố vừa công bố

Năm 2017 kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục Thường xuyên) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT cụ thể như sau: Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) năm 2017 - Điểm đỗ tốt nghiệp.

ĐXTN được tính theo công thức sau:

 cách tính điểm xét tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2017

Cách tính điểm thi Tốt nghiệp THPT 2017.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Xét công nhận tốt nghiệp THPT 

Sau khi học sinh tính được điểm xét tốt nghiệp thì điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên thì các học sinh mới đỗ tốt nghiệp. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm.

Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

5 bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tổ chức thi 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Trong đó, có 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Lý + Hóa + Sinh), Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

4 bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn ngữ văn giữ hình thức tự luận.

Bài thi Toán: trắc nghiệm 50 câu - 90 phút.

Bài thi Ngoại ngữ: Trắc nghiệm 50 câu - 60 phút.

Bài thi Ngữ Văn: Tự luận 120 phút.

Xem thêm video:

Ngọc Ngà (tổng hợp)