Cách tính phí trước bạ một số loại ô tô sắp tới thay đổi như thế nào?

13/09/2021 18:41

Giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại ô tô sắp tới sẽ theo quy định mới đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ đối với một số loại ô tô.

Điểm mới là dự thảo là Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chuyên dùng và bổ sung quy định xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe tải và xe khách.

cách tính phí trước bạ một số loại ô tô sắp tới thay đổi như thế nào?

Giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại ô tô sắp tới sẽ theo quy định mới đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe chuyên dùng là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường, tương tự như đối với các loại tài sản khác là súng săn, tàu thủy, thuyền...

Trong khi đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với xe tải, xe khách là theo khung tiêu chí kỹ thuật (trọng tải, số người cho phép chở kể cả lái xe, thể tích làm việc hoặc công suất động cơ…).

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.

Tuy nhiên, thời gian gần đây thường xuyên có nhiều loại ô tô, xe máy mới xuất hiện trên thị trường nhưng lại chưa có giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá.

Do đó, vậy việc xác định giá tính lệ phí trước bạ gặp nhiều khó khăn, không kịp thời, đặc biệt là đối với nhóm xe tải, xe khách, xe chuyên dùng (như xe cứu hỏa, cứu thương, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe chở tiền…).

Đơn cử, đối với xe tải và xe khách, do đặc thù của hai loại xe này thường xuyên thay đổi mẫu mã, kiểu xe, đổi tên đăng kiểm do được cải hoán, nâng cấp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu chỉ căn cứ vào kiểu loại xe như các loại ô tô khác để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ chi tiết cho từng kiểu xe sẽ làm tăng thời gian chờ đợi không cần thiết của người nộp thuế, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoặc đối với xe chuyên dùng cũng có nhiều kiểu xe với nhiều mục đích sử dụng của từng cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh đặt hàng cho đơn vị sản xuất, chế tạo.

Từ đó, gây khó khăn cho cơ quan thuế trong việc xác định chính xác giá tính lệ phí trước bạ, dẫn đến kéo dài thời gian chờ đợi của người nộp thuế, mà đối tượng đăng ký xe chủ yếu là doanh nghiệp thương mại, vận tải, du lịch, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giải quyết được những hạn chế của chính sách lệ phí trước bạ hiện hành, phù hợp với thực tế phát sinh, tạo thuận lợi cho người dân khai, nộp lệ phí trước bạ; Đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan thuế khi xác định giá tính lệ phí trước bạ.

Hơn nữa, việc xác định giá tính lệ phí trước bạ và điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ cũng thuận lợi hơn, phù hợp với đặc điểm của từng loại tài sản, từ đó chống thất thu ngân sách nhà nước.

C.Sơn