Cai nghiện bằng methadone phải trả 10.000 đồng/ngày

21/11/2014 07:22

Ngày 20/11, tại hội thảo "Cộng đồng với việc thực hiện chương trình methadone", Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long cho biết, đến ngày 15/11/2014, cả nước đã có 38 tỉnh...

cai nghiện bằng methadone phải trả 10.000 đồng/ngày

Để chương trình điều trị, cai nghiện cho bệnh nhân bằng methadone phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Hoàng Long đề xuất thu 10 nghìn đồng/ngày/bệnh nhân. Số tiền này dùng chi cho tiền nước, cốc uống nước, điện, vệ sinh môi trường, chi cho cán bộ hợp đồng... Đồng thời, cũng cần tăng cường công tác truyền thông về chương trình, huy động sự tham gia của các tổ chức dân sự xã hội và mạng lưới đồng đẳng,  rà soát và đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính từ việc đưa người vào điều trị đến quy trình quản lý, uống thuốc...

Hải Quỳnh