Cai nghiện ma túy bắt buộc cho hơn 4.000 người

29/01/2015 14:02

Năm 2015, Hà Nội phấn đấu tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho 4.010 người.

cai nghiện ma túy bắt buộc cho hơn 4.000 người
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND về triển khai công tác cai nghiện-quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2015.

Theo đó, năm 2015, Hà Nội phấn đấu tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho 4.010 người (trong đó số mới là 1.000 người); cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện là 1.500 lượt người; quản lý sau cai nghiện tại trung tâm 3.850 người; quản lý sau cai tại nơi cư trú cho 4.140 người.

Hà Nội cũng sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thí điểm Đề án điều trị thay thế bằng methadone, duy trì hoạt động 31 câu lạc bộ quản lý sau cai; tổ chức dạy nghề cho 800 người sau cai…

Để đạt được mục tiêu đề ra, TP sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân để giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; chú trọng thực hiện các biện pháp mang tính xã hội hóa đối với công tác điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp. 

Ngoài ra, tới đây Hà Nội cũng sẽ rà soát, sắp xếp các Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội, Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy, đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận cai nghiện cho học viên…

Hữu Tuấn