“Cai sữa” để trưởng thành hơn

25/03/2015 11:17

Sau khi cổ phần hóa nhiều Tổng công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp, Bộ GTVT lại đang thực hiện đề án XHH....

Có nhiều trường học thuộc Bộ sẽ được XHH theo hướng kêu gọi các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tham gia đầu tư, điều hành, quản lý. Thậm chí sẽ bán hoàn toàn cho các nhà đầu tư hoặc cán bộ, công nhân viên. Tất nhiên, trước mắt các đơn vị có tính tự chủ cao sẽ được ưu tiên nằm trong lộ trình. Thực tế khi Bộ GTVT thực hiện XHH và cổ phần hóa cũng đã xuất hiện không ít những nghi ngại bởi lãnh đạo nhiều đơn vị không muốn mất đi “bầu sữa” từ Nhà nước cũng như vai trò của cá nhân.

Tuy nhiên, trên tinh thần những lĩnh vực mà thành phần kinh tế khác có thể làm được, không nhất thiết Nhà nước phải nắm giữ. Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không làm được do có quy mô lớn, hàm lượng khoa học công nghệ cao, phức tạp, không mang lại lợi nhuận, hoặc liên quan đến an ninh quốc phòng…

Việc làm này nhằm đạt mục tiêu huy động tối đa nguồn lực, không chỉ về tài chính, năng lực quản trị, KHCN, thị trường để xây dựng các doanh nghiệp thực sự có năng lực, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh thoái vốn, rút quyền quản lý để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành các đơn vị này. Chỉ có như vậy các nhà đầu tư mới thực sự cảm thấy yên tâm với đồng vốn của mình. Đấy cũng là cách huy động nguồn lực xã hội tốt nhất.

Đến nay, cơ chế, chính sách và định hướng thực hiện XHH đã khá đầy đủ, vấn đề còn lại chỉ là việc tổ chức, thực hiện. Nếu người đứng đầu đã đả thông được tư tưởng trong việc XHH, bớt đi được cái tôi của mình, việc triển khai sẽ rất thuận lợi. Đáng mừng là trong suốt mấy năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ GTVT, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đã thực hiện khá thành công quá trình XHH, cổ phần hóa. Đấy chính là tiền đề quan trọng để các đơn vị sự nghiệp công lập vững tâm và quyết tâm thực hiện.

Tiến Mạnh