Cải tạo cầu yếu tuyến đường sắt Hà Nội –TP.HCM

04/08/2016 21:42

Chính phủ sẽ xem xét đầu tư cải tạo cầu yếu tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM giai đoạn 2016-2020.

Cải tạo cầu yếu tuyến đường sắt Hà Nội –TP.HCM 1

Chính phủ chủ trương đầu tư cải tạo, nâng tải trọng cầu yếu tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM trong thời gian tới 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư sửa chữa các cầu yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM để bảo đảm an toàn giao thông. Phó Thủ tướng giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT xem xét, tổng hợp nhu cầu vốn của Dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ GTVT nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo 111 cầu yếu và gia cố, xây dựng trụ chống va xô đối với 6 cầu vượt trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành. 

Trước đó, trao đổi với Báo Giao thông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, để xóa bỏ các cầu xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM, cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư sửa chữa 86 cầu yếu đã có trong dự án, trong đó đặc biệt ưu tiên triển khai thi công 44 cầu thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Ngoài ra, cần sớm triển khai thi công 41 cầu thuộc Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM giai đoạn 2. Đối với 32 cầu yếu chưa có trong các dự án thuộc khu đoạn Đà Nẵng - Sài Gòn cũng cần được nâng cấp, cải tạo để đồng nhất tải trọng trên toàn tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Kỳ Nam