Cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát

15/08/2017 12:13

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát sẽ thực hiện làm 2 giai đoạn.

cải tạo tuyến đường sắt Đà lạt - trại mát

Sắp đầu tư, cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát. Ảnh SGGP

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc đầu tư cải tạo, quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đoạn tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát và cơ sở hạ tầng liên quan, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tổ chức lập hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức PPP và loại hợp đồng cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát sẽ thực hiện làm 2 giai đoạn vừa xây dựng, quản lý và bảo trì tuyến đường, vừa kết hợp khai thác du lịch và phục vụ vận tải, các dịch vụ tiện ích dọc hành lang tuyến nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của tuyến đường sắt này. Được biết, tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát có chiều dài 7km, là đoạn cuối của tuyến đường sắt Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Đà Lạt (Lâm Đồng). 

L.C