Cải thiện 10 chỉ số liên quan đến vòng đời doanh nghiệp

13/03/2015 07:49

Đại diện Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

cải thiện 10 chỉ số liên quan đến vòng đời doanh nghiệp
Doanh nghiệp Việt cần cải thiện các chỉ số để nâng cao cạnh tranh

Ngày 12/3, tại hội thảo “Triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP: Cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức, các đại biểu đã tập trung vào 10 chỉ số/lĩnh vực theo các quy định của pháp luật trong vòng đời của một doanh nghiệp nhỏ và vừa như thành lập, giải quyết giấy phép xây dựng, tiếp cận điện, nộp thuế, thương mại xuyên biên giới, thực hiện hợp đồng và pháp luật thị trường lao động, bảo vệ nhà đầu tư, giải quyết phá sản, cấp điện... 

Đại diện Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm, cần xây dựng mỗi chỉ số dựa trên những nghiên cứu điển hình nhằm giúp cho cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam; đồng thời, nỗ lực đưa ra những đánh giá cụ thể nhằm bao quát hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh. Việc cải thiện này cần được thực hiện theo lộ trình.

Hải Quỳnh