Cấm các cơ sở tiêm chủng vaccine Covid-19 nhận "bồi dưỡng" tự nguyện

02/08/2021 12:11

Theo bộ Y tế, việc tiêm phòng vaccine là hoàn toàn miễn phí, không thu tiền, không nhận "bồi dưỡng" từ các đơn vị, cá nhân đến tiêm.

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh thành và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các trường Đại học về việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm chủng vaccine Covid- 19 theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng.

Cấm các cơ sở tiêm chủng vaccine Covid-19 nhận

Bộ Y tế cấm các cơ sở tiêm chủng vaccine Covid-19 nhận "bồi dưỡng" tự nguyện

Tuy nhiên, qua phản ánh tại một số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng người đến tiêm chủng "bồi dưỡng" tự nguyện cho cơ sở tiêm chủng. Việc này chưa đúng với chỉ đạo của Chính phủ về miễn phí tiêm chủng cho đối tượng ưu tiên.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine tiếp tục tổ chức tiêm chủng theo đúng Nghị quyết 21 của Chính phủ và kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 năm 2021 - 2022 là hoàn toàn miễn phí, không thu tiền, không nhận "bồi dưỡng" từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ vaccine Covid-19.

Uyên Vũ