Cấm lưu hành hàng loạt thuốc ngoại

18/08/2014 09:51

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ký quyết định rút số đăng ký lưu hành nhiều loại thuốc ngoại ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do vi phạm chất lượng. 

TIN LIÊN QUAN


Các thuốc này chủ yếu của các nhà sản xuất Ấn Độ như: Umedica Laboratories Pvt., Ltd.; Marksans Pharma Ltd.; Yeva Therapeutics Pvt., Ltd., Cure Medicines (I) Pvt., Ltd., Medley Pharmaceuticals Ltd…

Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược cũng ngừng tiếp nhận tất các hồ sơ đăng ký thuốc và không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với tất cả hồ sơ đã nộp của các công ty đăng ký/nhà sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng. 


Cục Quản lý dược cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc nhằm loại bỏ các thuốc kém chất lượng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, đồng thời xử lý nghiêm tất cả các công ty nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu các thuốc kém chất lượng.

V.A