Cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ

13/11/2014 09:30

Theo Nghị định 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/3/2015, nghiêm cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ...

Cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ 1

Nghị định cũng cấm quảng cáo thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; cấm quảng cáo sản phẩm bình bú và vú ngậm nhân tạo dưới mọi hình thức; cấm sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai.

Các hành vi  tổ chức trưng bày sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ, thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi tại cơ sở y tế; trưng bày tên, logo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ trong các siêu thị, cửa hàng bán lẻ và cơ sở y tế… cũng bị cấm.

Nghị định cũng nghiêm cấm áp dụng các biện pháp khuyến mại đối với sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ như tặng hàng mẫu, tặng phiếu giảm giá, giải thưởng, quà tặng, cộng điểm hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

Quỳnh Anh