Camera ghi hình giao thông trong mọi thời tiết

22/06/2017 19:44

Công nghệ giám sát hình ảnh của Panasonic có độ nhận dạng chính xác, nhanh và nhận diện được tất cả các loại xe.

H.Lộc