"Cần bảo vệ cán bộ dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung"

28/01/2021 20:58

Đó là ý kiến tham luận của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 28/1.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Có hiện tượng nặng về chấp hành thực hiện, thiếu quyết liệt trong đấu tranh bảo vệ quan điểm

Tham luận về một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một phương thức quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta đã xác định: việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Nói về khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua, ông Quảng nhấn mạnh đến việc khắc phục những sai phạm trong lãnh đạo, quản lý của các nhiệm kỳ trước.

Bí thư Đà Nẵng cũng thừa nhận: Ý thức kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn mờ nhạt; năng lực, tinh thần năng động, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, ý chí chiến đấu của một số đồng chí trong cấp ủy, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên giảm sút, có hiện tượng nặng về chấp hành thực hiện, thiếu quyết liệt trong đấu tranh bảo vệ quan điểm.

Ngược lại, ông Quảng cũng cho rằng có hiện tượng lợi dụng khó khăn, vướng mắc để nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp nhằm trục lợi, tuyên truyền không đúng sự thật.

Thông tin thêm, ông Quảng cho hay: Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên; giám sát 1.931 lượt tổ chức đảng và 3.669 đảng viên; kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 12.783 đảng viên.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 696 đảng viên vi phạm. Cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 12 đảng viên và khai trừ 52 đảng viên. Đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 125 người.

Mở rộng quyền hạn, trách nhiệm của Uỷ ban kiểm tra

Trước yêu cầu cao về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, để tạo điều kiện cho các cấp ủy đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, ông Quảng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ cấp Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đảng, chính quyền để đảm bảo kịp thời sự đồng bộ trong các quy định và hướng dẫn thực hiện.

Tổng kết, rút ra bài học từ những sai phạm, khuyết điểm của các tổ chức đảng, đảng viên qua quá trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có biện pháp giám sát phòng ngừa, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm từ cơ sở.

Bên cạnh việc đề cao vị trí, vai trò, uy tín của Uỷ ban kiểm tra các cấp, mở rộng quyền hạn, trách nhiệm của Uỷ ban kiểm tra, đề nghị Trung ương cần có cơ chế để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị trong việc khắc phục hậu quả những sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước trong thời gian qua, sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thuận lợi.

Na Bình