Cán bộ cấp chiến lược: "Phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực"

07/05/2018 11:04

Lựa chọn cán bộ là phải chọn những người có tâm, có tầm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân...

cán bộ cấp chiến lược: "phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực"

Ông Vũ Quốc Hùng (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư)

Đề cập đến “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sẽ thảo luận, ông Vũ Quốc Hùng (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư) cho rằng, cốt lõi của mọi vấn đề là từ con người, từ công tác cán bộ mà ra.

Lựa chọn cán bộ là phải lựa chọn những người có tâm, có tầm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chứ không phải chọn người cán bộ khi đã nắm quyền trong tay lập tức thay đổi, lạm dụng quyền lực để vun vén cho lợi ích cá nhân, thậm chí cả lợi ích nhóm.

Tôi cho rằng, cần bám sát Quy định 89 của Bộ Chính trị trong việc lựa chọn cán bộ. Đó phải là những người mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi... Đây chính là điểm cần phải khắc phục triệt để. Vì nếu làm tốt thì chúng ta đã không mất quá nhiều cán bộ như vừa qua.

Hoài Thu (Ghi)