Cán bộ cấp chiến lược:"Trong sạch nhưng phải đủ bản lĩnh, trình độ"

07/05/2018 18:01

Nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư Lê Quang Thưởng góp ý về công tác cán bộ đang được Hội nghị T.Ư 7 bàn thảo.

cán bộ cấp chiến lược:"trong sạch nhưng phải đủ bản lĩnh, trình độ"

Ông Lê Quang Thưởng (nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư)

Góp ý về "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đang được Hội nghị Trung ương 7 bàn thảo, ông Lê Quang Thưởng (nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư) cho rằng: Cán bộ cấp chiến lược phải là người có phẩm chất chính trị vững vàng, có tầm nhìn chiến lược, có tinh thần quyết đoán, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước phân công. Trung ương đã nhiều lần chỉ ra các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với các lãnh đạo cấp chiến lược, nhưng tôi cho rằng quan trọng phải đề cập tới tiêu chí về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn.

Tiêu chí trong sạch và không có lợi ích nhóm cũng quan trọng, nhưng trước hết phải xem người cán bộ ấy có phải người có bản lĩnh chính trị không, có năng lực thực tiễn không, có tầm nhìn chiến lược không, sau đó mới xét đến các yếu tố khác.

Người được lựa chọn làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải là người “trong sạch”, không có điều tiếng, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cho cá nhân, lợi ích gia đình. Bởi trên có trong sạch thì dưới mới noi theo. Lãnh đạo trong sạch thì nhân dân mới tin yêu.

Dân hiểu cán bộ hơn ai hết, nên khi lựa chọn, quy hoạch cần có đánh giá cán bộ, và đánh giá sao cho trúng, cho đúng thì phải dựa vào nhân dân, tổ chức, đảng viên chứ không phải chỉ đưa ra tập thể cấp ủy và quyết định.

Chọn cán bộ không thể nhắm mắt để chọn, phải nhìn nhận con người đó một cách toàn diện, khách quan để khuyến khích được cái tốt của họ, khắc phục cho họ những khuyết điểm còn tồn tại.

Hoài Thu (Ghi)