Cán bộ, công chức Hà Nội vi phạm nồng độ cồn sẽ bị thông báo về cơ quan

16/02/2023 06:00

Cùng với đó UBND TP Hà Nội nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cán bộ, công chức Hà Nội vi phạm nồng độ cồn sẽ bị thông báo về cơ quan 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp tục yêu cầu xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Văn bản của UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự tiếp tục thực hiện quyết liệt, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ thông báo hành vi vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước đến cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Các sở, ban, ngành, đơn vị Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng thành phố.

Đồng thời, giao UBND cấp huyện chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền.

Vận động khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh phải có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.

Phùng Tuệ An