Cán bộ đi cơ sở không phải để lấy cái mác

06/10/2014 16:10

Cán bộ đi cơ sở cũng phải theo quy định, chứ không phải như có ý kiến nói là về một thời gian lại rút lên trên, kiểu chuồn chuồn đạp nước, cốt đi lấy cái mác thì không phải đâu.

cán bộ đi cơ sở không phải để lấy cái mác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 6/10

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Tài Tính (phường Cống Vị, quận Ba Đình) nêu ý kiến, đề nghị xem xét lại việc bố trí cán bộ hiện nay, nhất là vấn đề đưa cán bộ về cơ sở. "Có trường hợp chưa ấm chỗ, chưa tạo dấu ấn gì cho địa phương đã rút về Trung ương. Như vậy tạo sự mất ổn định trong tổ chức, xáo trộn công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", ông Tính nói.

Liên quan đến ý kiến này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ như lời dạy của Bác Hồ, đây là vấn đề gốc, công việc gốc của Đảng. Đảng ta hết sức coi trọng công tác cán bộ và nói đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là vấn đề gốc của mọi vấn đề. Cho nên đào tạo cán bộ, đào tạo nhân lực nói chung, đào tạo lao động có trình độ cao, chất lượng cao, càng phải được quan tâm, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và quản lý. Trong cán bộ lãnh đạo và quản lý lại càng đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ ở cấp chiến lược.

"Vừa rồi, chúng ta chủ trương và mở một số lớp dự nguồn cán bộ, rồi cho đi luân chuyển xuống địa phương, đảo cán bộ đi các nơi. Đưa người ở nơi khác đến để cho khách quan, nhưng đương nhiên vẫn có người địa phương. Nhưng đi về đâu cũng phải theo quy định, chứ không phải như có ý kiến nói là đi về một thời gian lại rút lên trên, kiểu chuồn chuồn đạp nước, cốt đi lấy cái mác đi thực tế cơ sở để về thì không phải đâu", Tổng Bí thư nói.

cán bộ đi cơ sở không phải để lấy cái mác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) nói chuyện thân mật với các cử tri

Cũng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có quy định là phải đi tối thiểu là 3 năm, giống như quá trình thử thách. Mà không phải đi cơ sở rồi về được đề bạt lên cao đâu. Còn phải đánh giá quá trình đi cơ sở có tốt không. "Có thể có trường hợp nào đó vì yêu cầu bố trí cán bộ, không có người nào khác để bố trí thì phải rút cái anh ấy về trước thời hạn. Chứ quy định đã đi là phải 3 năm. Đi là cần thiết, đi có làm tốt hay không mới được đề bạt chứ không phải có cái mác đi cơ sở là được lên đâu", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong khi đó, đề cập đến vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư cho biết, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết chống cho được lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng trong nội bộ. Nếu không làm được việc đó, mất niềm tin của nhân dân thì đã đành, nhưng nó còn làm hại ngay cho nền kinh tế, cho chính trị của chúng ta.

"Đảng không dung túng cho tham nhũng, lãng phí, chỉ có điều tham nhũng quá phức tạp, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì lâu dài bằng cơ chế và luật pháp để có muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được; sợ không dám tham nhũng và không thể, không muốn tham nhũng. Cái khó trong xây dựng cơ chế là ở chỗ ấy", Tổng Bí thư cho hay.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, phát hiện tham nhũng đã khó, nhưng quá trình xem xét, xử lý lại phải nghiêm. Nhưng cũng lại phải vừa kiên quyết nhưng tỉnh táo, bình tĩnh, lâu dài bằng nhiều biện pháp. Bởi nếu không thận trọng, thế lực bên ngoài lợi dụng việc chống tham nhũng để nói xấu chế độ, đòi lật đổ chế độ. Cái cần là giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Nên phải vừa bình tĩnh, tỉnh táo, lại rất khôn ngoan, phải có con mắt chiến lược, giải quyết một cách tổng thể.

"Bác Hồ đã dạy rồi, đánh con chuột nhưng đừng để vỡ bình. Làm sao diệt được chuột nhưng bảo vệ được cái bình", Tổng Bí thư lấy ví dụ.

Bình Minh