Cán bộ mất việc, bị chuyển công tác vì dân kiến nghị tới VPCP

05/11/2017 06:14

Từ phản ánh, kiến nghị của người dân gửi tới Văn phòng Chính phủ, nhiều cán bộ nhũng nhiễu đã bị xử lý.

Cán bộ mất việc, bị chuyển công tác vì dân kiến nghị tới VPCP 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết tới nay, các hệ thống đã tiếp nhận được 4.667 phản ánh của người dân và 1.094 phản ánh của doanh nghiệp

Hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 9 năm 2016 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp vào tháng 10/2016 tại địa chỉ https://doanhnghiep.chinhphu.vn và Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân vào tháng 4/2017 tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết tới nay, các hệ thống đã tiếp nhận được 4.667 phản ánh kiến nghị của người dân và 1.094 phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp.

Trong số hơn 4.600 phản ánh kiến nghị của người dân, có 838 phản ánh kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý, VPCP đã tiến hành phân loại và chuyển 470 phản ánh kiến nghị  đến các Bộ, ngành, địa phương; 368 phản ánh kiến nghị còn lại đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin. Các Bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời được 260/470 phản ánh kiến nghị , đạt 55,31%.

Trong số hơn 1.000 phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, các Bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời được 812 phản ánh kiến nghị, đạt khoảng 80%.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, có một số phản ánh kiến nghị mang tính chất sáng kiến, giải pháp đã được các bộ, ngành đánh giá cao và cam kết sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định, thủ tục hành chính.

Đặc biệt, từ phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước đã kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc không chuẩn mực trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của một số công chức.

Chẳng hạn, từ phản ánh của Công ty TNHH TMDV Đào Minh Anh, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục thuế TP. Cần Thơ tổ chức rút kinh nghiệm trong xử lý, trả lời các phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp.

Từ phản ánh của Công ty CP Thép Thuận Thành, Sở GTVT TP. Hà Nội đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật, điều chuyển cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do có hành vi gây khó khăn cho doanh nghiệp; mời lãnh đạo Công ty làm việc để trực tiếp xin lỗi…

Từ phản ánh kiến nghị của ông Lê Văn T., Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa xem xét, xử lý về chế độ chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng cho bà Nguyễn Thị Loan, đã tiến hành kiểm điểm và buộc thôi việc đối với cán bộ làm thất lạc hồ sơ của bà Loan.

Từ phản ánh kiến nghị của ông Đào Văn Bình, Cục Thuế TP. Hải Phòng xem xét, xử lý việc cán bộ Chi cục thuế huyện An Dương gây phiền hà trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đã tiến hành kiểm điểm, phê bình và chuyển công tác đối với công chức có hành vi gây phiền hà cho người dân…

Anh Thư