Theo Thống đốc DeSantis, bão đã nhấn chìm và tàn phá thành phố Cape Coral, Fort Myers và lượng nước đang tiếp tục dâng cao.
Theo Thống đốc DeSantis, bão đã nhấn chìm và tàn phá thành phố Cape Coral, Fort Myers và lượng nước đang tiếp tục dâng cao.
Trang Trần (Theo CBS)