Thống đốc DeSantis ước tính, hơn 2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện, nhất là ở hạt Lee.
Thống đốc DeSantis ước tính, hơn 2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện, nhất là ở hạt Lee.
Trang Trần (Theo CBS)