Bão đã tàn phá các thành phố duyên hải, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh, cô lập các cộng đồng sinh sống trên đảo.
Bão đã tàn phá các thành phố duyên hải, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh, cô lập các cộng đồng sinh sống trên đảo.
Trang Trần (Theo CBS)