Bến xe Nam Vinh nằm ở bên QL1 đoạn qua xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An, do Công ty CP Bến xe Nghệ An đầu tư xây dựng. (Ảnh: Phối cảnh nhà điều hành Bến xe Nam Vinh)
Bến xe Nam Vinh nằm ở bên QL1 đoạn qua xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An, do Công ty CP Bến xe Nghệ An đầu tư xây dựng. (Ảnh: Phối cảnh nhà điều hành Bến xe Nam Vinh)
Văn Thanh