Sau 38 ngày bị cách ly, trưa 14/6, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã dỡ phong tỏa.
Sau 38 ngày bị cách ly, trưa 14/6, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã dỡ phong tỏa.
Phùng Đô